Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Kozoroh

Základní Země
Vládnoucí planeta: Saturn
Části těla: kolena, kostra
Odpovídající karta Velké Arkány: Ďábel
Klíčová slova: ambice, píle, svědomí

Kozorohové, realisté tělem i duší, dobře vědí, že bez práce nejsou koláče. Mají silně vyvinutý smysl pro povinnost a jsou ochotni trpělivě čekat, až se jejich ambice naplní . Budou šplhat jako kozy k samému vrcholku hory, kdyby jim to mělo trvat celý život.Pracovití přičinliví a odhodlaní Kozorohové potřebují mít jasný cíl, protože bez přesně vymezené mety  jsou ztraceni.Všechno musí mít svůj řád, jedině tak se cítí spokojeni. Většina z nich denně sepisuje rozmanité seznamy.Velmi důležitý je pro ně pocit bezpečí a díky vládnoucí planetě Saturnu  jsou známi opatrnickým a konzervativním přístupem k životu. Velmi si váží autorit a uznávají moudrost nabytou věkem a zkušenostmi. Tyto postoje se samozřejmě odrážejí v práci a Kozorohové plní všechny pracovní povinnosti maximálně svědomitě. Dokáží být však i zatvrzelí a chladnokrevně vypočitatelní, když v jejich nitru převáží Saturnovo sobectví nad sebekázní, která je za normálních okolností jednou z jejich nejlepších vlastností.

Hospodárnost a praktičnost Kozorohů, kterou jim propůjčuje element země, velmi dobře ladí s touhou po uznání a postavení.Umožňuje jim dosáhnout vysokých postů, aniž by plýtvali úsilím. Kozorohové nejsou lehkovážní ani přelétaví. Své povinnosti berou vážně a rodina je jim nadevše. Tu a tam trpívají pesimistickými stavy. Mají pocit,že nejsou dost dobří, a proto by se měli vyvarovat depresí. Jestliže začnou o sobě pochybovat, vzdávají se všech schopností, aniž by se alespoň pokusili je uplatnit. Avšak v případě,že cítí bezpečí pevného zázemí, dokáží houževnatě kráčet za úspěchem a nikdo je nezastaví. Kozorohové potřebují víc než cokoliv jiného rozvíjet optimistické pozitivní názory a přístup k životu.

Pamatujme, že pod jejich zdrženlivým a ostýchavým zevnějškem se skrývá půvabně sarkastický smysl pro humor a nevídaná houževnatost, která má svůj původ v sebekázni. Když druzí potřebují pomoci, vědí, že s Kozorohy mohou vždy počítat, jsou totiž poctiví a spolehliví.