Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Býk

Pevná Zem
Vládnoucí planeta: Venuše
Části těla:hrdlo, krk
Odpovídající karta Velké Arkány: Velekněz
Klíčová slova:vytrvalost, odolnost, smyslnost

 

Smyslní Býci bývají rozvážní a často velice citliví a nikdy se nevzdávají. I když ostatní cestou odpadnou , trpělivý a vytrvalý Býk pokračuje dál. Jeho laskavé, zdánlivě klidné a lehkomyslné chování odráží zálibu v prostém bezproblémovém životě.

Býci se neradi do něčeho zbrkle vrhají. Nejdříve vše pečlivě rozváží, přičemž berou v úvahu otázku bezpečí a finanční jistoty. Vládne jim Venuše, tudíž bývají atraktivní, smyslní a pro druhé pohlaví nenajíš přitažliví. Vliv Venuše propůjčuje Býkům i slabost pro vše krásné, zájem o umění a vytříbený cit pro dotek. Býk je praktické zemské znamení, proto všichni Býci považují za velice důležité základní pohodlí, tedy domov a jídlo. Bývají skvělými kulináři a zasvěcenými znalci dobrých vín.milují zábavu. Kromě toho představují Býci symbolické bankéře zodiaku a většina z nich s oblibou vyrábí  dlouhé a přepečlivě vedené seznamy, všech výdajů. Jsou –li nařčeni z materialismu, odpovědí, že jen používají zdraví rozum a znají cenu peněz. Bývají odborníci na odhadování hodnot, ať už finančních nebo lidských.

Býci jsou štědří ke svým milým, ale měli by si dát pozor na panovačnost. Jsou věrní a oddaní přátelé často raději ve jménu klidu a míru v tichosti trpí, avšak dohnáni do krajnosti jsou nechvalně známí  zatvrzelostí a umíněností. Býci potřebují mít pocit, že stojí pevně nohama na zemi, dávají přednost klidnému chodu věcí a v okamžiku změny a nestability se těžko přizpůsobují novým situacím. Naštěstí vždycky dojdou k uspokojení prostřednictvím lásky k umění, hudbě a přírodě. Býci obvykle mívají příjemný, tichý a klidný hlas a bývají dobrými zpěváky. Během nemocí nebo stresu či depresí trpí hrdlo, i když mají předpoklady být silní a zdraví. Býci milují komfort a pohodlí, měli by se však snažit udržet na uzdě sklony k přílišnému holdování životním radovánkám. Jedinci narození ve znamení Býka bývají pragmatičtí. vytrvalí, kráčejí houževnatě za svým cílem. Zarputile usilují o vytvoření pevných základů a jejich snaha bývá nakonec korunována úspěchem.