Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Keltský horoskop

V severských oblastech, jako například v Irsku,  kde je obloha stále zahalena tmavými dešťovými mraky, se lidé snažili vyčíst svůj osud nikoliv z hvězd, jako v případě astrologie, ale podle jiných znamení, nejčastěji právě podle stromů.

Druidové, kněží a mudrci starověkých Keltů vytvořili podle stromů vlastní kalendář - “Stromový koloběh“.

S přírodou sžití Keltové věřili, že ve stromech se usídlili bohové a že každý člověk se svou povahou podobá některému ze stromů.

Stromový kalendář

Jedle

2. ledna - 11. ledna

Jilm

12. ledna - 24. ledna

Cypřiš

25. ledna - 3. února

Topol

4. února - 8. února

Cedr

9. února -18. února

Borovice

19. února - 28. února

Vrba

1. března -10. března

Lípa

11. března - 20. března

Dub

21. března

Líska

22. března -31. března

Jeřáb

1. dubna - 10. dubna

Javor

11. dubna - 20. dubna

Ořešák

21. dubna -30. dubna

Topol

1. května - 14. května

Kaštan

15. května - 24. května

Jasan

25. května - 3. června

Habr

4. června - 13. června

Fíkovník

14. června - 23. června

Bříza

24. června

Jabloň

25. června - 4. července

Jedle

5. července - 14. července

Jilm

15. července - 25. července

Cypřiš

26. července - 4. srpna

Topol

5. srpna - 13. srpna

Cedr

14. srpna - 23. srpna

Borovice

24. srpna - 2. září

Vrba

3. září - 12. září

Lípa

13. září - 22. září

Oliva

23. září

Líska

24. září - 3. října

Jeřáb

4. října - 23. října

Ořešák

24. října - 11. listopadu

Kaštan

12. listopadu - 21. listopadu

Jasan

22. listopadu - 1. prosince

Habr

2. prosince - 11. prosince

Fíkovník

12. prosince - 21. prosince

Buk

22. prosince

Jabloň

23. prosince - 1. ledna

Jedle

Hlavní charakteristické rysy: vznešenost, pečlivost, cílevědomost, ale také uzavřenost, nedůvěřivost, náladovost, zdrženlivost.

Statné stromy jedle mají hustou a stále zelenou korunu. Prý právě od Keltů pochází staré,i dnes používané přísloví „ rovný jako jedle“. Také člověk narozený ve znamení stromu drsné krásy, jedle, je vždy důstojný, elegantní a originální. Díky své obrovské cílevědomosti  a houževnatosti si také dokáže poradit s mnohými problémy, které jsou pro ostatní neřešitelné. Trochu s nedůvěrou pohlíží na okolní svět, který ho ale v jeho konání a činech jen velmi málo ovlivňuje. Mohlo by se zdát, že tento člověk je velmi nudný, ale není to pravda, je pouze složitý a komplikovaný. Je povznesený nad malicherností, a ani ve složitých situacích neztrácí soudnost, rozum a naději. Dokáže odolávat změnám, a než aby byl závislý na ostatních, raději si vše dělá po svém.Člověk Jedle si ve vztahu k jiným lidem zachovává odstup, ve společnosti bývá spíše zdrženlivý, náladový a má potíže z navazováním přátelství.

Měl by se chovat otevřeněji a upřímněji a občas by mu prospěl i lehkovážnější přístup. Umí však být dobrým a oddaným přítelem, který nezklame.

Člověk narozený v tomto znamení by si měl vybrat taková zaměstnání  kde může uplatnit svoje analytické schopnosti a sklony k vědeckému bádání. I pokud vykonává povolání, které nemá nic společného s jeho zálibami a možnostmi, přesto vždy pracuje svědomitě, zodpovědně a je na něho spolehnutí.

Člověk Jedle je spíše romantický a sentimentální, ale v lásce nebývá příliš šťastný. Nejenže má obtíže se seznamováním, ale má vysoké nároky na partnera a často ho svou nedůvěrou a nepřizpůsobivostí odradí. Většinou od druhého požaduje mnohem víc než sám dává. Když se ale doopravdy zamiluje, jeho láska je bezbřehá. Bohužel až příliš často se stává, že svoje silné city věnuje tomu, kdo si je vůbec nezaslouží.

Lidé narozeni ve znamení Jedle mají dobrou fyzickou kondici  a sportovní nadání.Pobyt v přírodě a život v příznivém prostředí jsou jejich tajemstvím na uchování zdraví a dlouhověkosti.

TOP


Jilm

Hlavní charakteristické rysy: ctižádostivost, oddanost, cílevědomost, smysl pro odpovědnost,  ale také svéhlavost a sklon k moralizování

Krásný strom se štíhlím kmenem je symbolem pro lidi fyzicky velmi přitažlivé. Člověk Jilm se umí ovládat, před ostatními dokáže dobře ukrývat své emoce a soukromí, ale vyzařuje z něho něco, co ostatním bráním sblížit se s ním. Je ctižádostivý, pracovitý, mívá nadprůměrnou inteligenci a má silně vyvinutý smysl pro odpovědnost a povinnost. Bývá moralista, nesnáší chyby druhých, ale v podstatě věří v dobro všech lidí. Někdy se chová příliš důvěřivě a naivně.Naštěstí se ze svých chyb rychle poučí. Vůči kritice je citlivý, a přestože to bude asi hodně obtížné, neměl by ji brát osobně. Má vrozený smysl pro humor, který ho často v životě zachrání a pomáhá mu zvláště v okamžicích zklamání. Jeho život většinou bez velkých otřesů a dramatických zvratů, právě takový, jaký si sám přeje.

Všestranně nadaný Jilm si skvěle povede ve všech zaměstnáních. Daří se mu ve vedoucích funkcích, rád velí, má organizační schopnosti a podřizuje se jen výjimečně. Je osobitý, svéhlavý, pilný, někdy až puntičkářský. V zápalu činnosti na sebe příliš nehledí,pro dobro věci  je schopen přinést nejednu oběť. Obvykle bývá velmi náročným šéfem neboť u svých podřízených netrpí žádné chyby a to, co vyžaduje od sebe, chce i od ostatních. Snad i pro svůj náročný „náročný výběr“ svých spolupracovníků bývá jilm velmi úspěšný.

Také v partnerském vztahu je spíše dominantní typ, ale nesmírně obětavý a spojí-li život s partnerem vybaveným dostatečnou dávkou tolerance a vytrvalosti, dokáže vytvořit pevný svazek. Jeho požadavky jsou stejně velké jako láska, kterou může druhému poskytnout. Miluje velmi vášnivě a má ohnivý temperament.

Lidé narozeni ve znamení Jilmu mívají křehké zdraví, které by si ve vlastní zájmu měli více chránit. Osudným jim může být nezdravý životní styl, který může mít za následek vážná onemocnění.

TOP


Cypřiš

Hlavní charakteristické rysy: tolerance, vynalézavost, věrnost, ale také lenost a sklony k despotismu

Cypřiš je silný a krásný strom. Symbolizuje ho šťastný a zdravý

 člověk, který má vzácnou povahu, neboť se dokáže intenzivně těšit ze života. Člověk Cypřiš má silnou vůli a ani ve svízelných situacích neztrácí svůj optimismus. Vadí mu jakékoliv omezování osobní svobody, a je-li nucen žít ve stísněných  podmínkách stává se popudlivým a mrzoutem. Nemá rád samotu, má potřebu neustále být v kruhu rodiny a přátel. Ve společnosti je oblíbený a jeho přítomnost působí uklidňujícím dojmem. Miluje přírodu a k jeho velkým koníčků patří cestování , bývá přímo nadšen a okouzlen novými kraji a zvyky. Materiálnímu bohatství či úspěchu nepřikládá v životě velký význam, jediné co si přeje, je být šťastný. Snaží se vyhnout, všemu co by mohlo přinést problémy. Velice rád sní a raději se nechá volně unášet životem, než aby jej organizoval. Snaží se dělat vše, aby se vyhnul náročným a stresujícím situacím i když by si měl uvědomit, že někdy je potřeba riskovat nebo si stát na svém, aby člověk mohl pokračovat v cestě vpřed.

Člověk narozený v tomto znamení je všestranně zaměřený a vybírá si taková zaměstnání kdy může pracovat a tvořit sám, kdy nikdo neomezuje jeho svobodný rozlet a spontánní entuziasmus. Měl by si ujasnit priority, nesnažit se dělat spoustu věcí najednou a pokud možno si zajistit podporu a povzbuzení ostatních.Ke svým podřízeným,ale bývá nekompromisní, přísný, ale často postrádá organizační talent, což může mít za následek chaos a zmatky.

V lásce je divoký, smyslný, a než se usadí, mívá hodně partnerů. Má sklon k sentimentalitě a od svého partnera vyžaduje podřízenost a oddanost. Miluje-li, miluje opravdu silně a navždy. Jeho krásným rysem je věrnost.

Člověk Cypřiš mívá sice dobré zdraví, ale s přibývajícími lety se může stát hypochondrem.

TOP


Topol

Hlavní charakteristické rysy: spolehlivost, obětavost, ale také nejistota, horší přizpůsobivost a sklony k pesimismu.

Topol je mohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi, lahodící oku a nestárnoucí. Osoba narozená v tomto znamení je fyzicky přitažlivá a zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují obdiv mužů a závist jejich ženských protějšků. Kupodivu topol nebývá domýšlivý, naopak je obětavý a rád nezištně koná dobré skutky. Je na něho spolehnutí a pro své přátele je opravdovou oporou. Vyznává zásadu, že člověk by měl každý den usínat s pocitem čistého svědomí a dobře vykonané práce. Člověk Topol má mnoho dobrých vlastností, i když některé rysy  mu mohou bránit v tom, aby život dokonale vychutnal.Často si dělá zbytečné starosti  a trápí se kvůli malichernostem. Špatně snáší kritiku a někdy i sebemenší nepříjemnost jej mohou vyvést z rovnováhy. Nenávidí změny a kvůli tomu může promarnit mnoho vhodných příležitostí a šancí na úspěch. Majetek nepovažuje za hlavní smysl života, přesto s penězi zachází opatrně, nezapomíná myslet na budoucnost a jen výjimečně se ocitá ve finanční tísni. Tito lidé by měli být opatrní při změně prostředí, jsou hůře přizpůsobiví a špatně snáší samotu.

Člověk narozený v tomto znamení  má umělecké sklony a značné organizační schopnosti. Je plný myšlenek a nápadů , ale ne vždy je dokáže z zrealizovat. Ke své práci potřebuje pocit volnosti a nepostradatelnosti , velmi citlivě vnímá omezování osobní svobody, snadno upadá do pesimismu.Je obětavý a spolehlivý, a proto bývá úspěšný v mnoha zaměstnáních.

Láska pro ně znamená hodně, má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje plného uspokojení. Je hodně náročný a potřebuje tolerantního partnera, který mu ponechá jistou dávku volnosti. Nerad přistupuje na kompromisy, utápí se v maličkostech a stává se, že může být nepochopen a zůstane osamělý.

Jeho odolnost vůči nemocem je značná, ale většinou se odmítá starat o své zdraví, což může mít za následek  celkové zhoršení zdravotního stavu.

TOP


Cedr

Hlavní charakteristické rysy: nápaditost, důvěřivost, touha po dobrodružství, ale také přílišná zvědavost, netrpělivost a netaktnost.

Cedr je pevný, urostlý a vzácně krásný strom. Člověk narozený v tomto znamení je obdarován přizpůsobivostí v každé životní situaci, všude se cítí jako doma a upoutává na sebe pozornost sebejistotou, rozhodností, optimistem a neotřelými nápady.Vyznačuje se pracovitostí, houževnatostí, značnou ctižádostí, mívá tvůrčí schopnosti a svému okolí imponuje znalostmi z umění, hlavně hudby. Patří k lidem, kteří vyznávají aktivní životní styl a zanechají příznivý dojem všude, kde se objeví.Člověk Cedr má v krvi touhu po dobrodružství a nebrání se změnám. Překvapující je rychlost, s jakou promýšlí a přijímá rozhodnutí. Má vrozený odpor ke lžím, přetvářce a okázalosti. Ale svým otevřeným, přímým a často netaktním až arogantním jednáním si může způsobit mnoho nepříjemností. Je dynamický, sebevědomí, touží být středem pozornosti a rád udivuje a překvapuje svoje okolí. Přátelé ho rádi vyhledávají, neboť je plný optimismu, což je v dnešní době k nezaplacení.

V zaměstnání je pracovitý, bývá dobrým šéfem, má vrozený instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje vždy velmi zodpovědně a uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle.Vinou své všestrannosti a aktivity  má tendenci přebíhat od jedné činnosti k druhé a jen málokdy dokončí vše, co začne. Aby mohl maximálně využít svých schopností, měl by se chovat mnohem ukázněněji a překonat svůj sklon k přelétavosti.

Člověk Cedr celý život touží po dobrodružství, a to také v milostných vztazích. Je, ale vybíravý, náročný, a raději celý život čeká na tu pravou lásku z velkým „L“, než aby se mýlil. Je velmi těžké ho uspokojit. Pokud si,ale vybere ačkoliv působí velmi sebevědomě a majetnicky v milostném vztahu bývá jemný a citlivý.

Také lidé se těší velmi dobrému zdraví, ale neměli by tolik riskovat a zapomínat na pravidelný odpočinek.

TOP


Borovice

Hlavní charakteristické rysy: houževnatost, pečlivost, pilnost ale také marnotratnost, domýšlivost a lehká zranitelnost.

Pokud je ušlechtilá borovice stromem ženy, je pro ni velmi příznivým znamením. Tento strom je symbolem pro lidi, kteří umí zdůraznit a prodat své přednosti. Jsou pracovití, houževnatí statečně a srdnatě řeší všechny problémy a rychle se rozhodují. Jsou prozíraví, což jim umožňuje odhadnout myšlenky a přání ostatních. Mají velkou touhu vyniknout a díky svým schopnostem a přesvědčivosti dosahují obvykle v životě všechno, po čem touží.Tito lidé jsou důslední a jsou schopni vzít na sebe velkou zodpovědnost. Dokáží vydělat velké množství peněz, ale jsou rozhazovační a často je neinvestují tak, aby jim přinesly co největší prospěch.Člověk narození  v tomto znamení mívá spoustu zájmů a zálib, potřebuje dostatek volnosti, aby mohl dělat věci, které ho zajímají. Přesto ke svému životu nezbytně potřebuje  útulné domácí prostředí a pevné zázemí. Bývá obvykle velmi oblíbený, má velký okruh přátel a vede rušný společenský život.

V zaměstnání se dokáže prosadit díky logickému myšlení a skvělým organizačním schopnostem. Má umělecké vlohy, intuici a bohatou představivost. Moc dobře ví, co chce a snaží se od života získat co nejvíce. Za svými cíly jde tvrdě, odhodlán použít i ostré lokty. Díky své odvaze a schopnosti riskovat a prosadit se jde stále kupředu za svými vytčenými cíli.

V lásce vždy silně podléhá emocím, je impulzivní, citlivý a lehce se zamiluje. Často prožívá zklamání, ale i z problému v milostném životě umí vyjít z ctí. Sebelítost považuje za změkčilost, proto si i přes životní prohry uchovává důvěru v lepší časy.

Tito lidé mívají dobré zdraví a zpravidla se těší dlouhému životu. Měli by být na sebe více opatrní a předejít tak následkům z přílišné přepracovanosti.

TOP


Vrba

Hlavní charakteristické rysy: obětavost, předvídavost, vnímavost, ale také rozmarnost, citlivost a neklid.

Svou melancholickou krásou je tento pružný a ohebný strom se širokou korunou velmi přitažlivý a zvláštní. Zejména ženy narozené v tomto znamení. Vrby mají v sobě něco tajemného, mystického. V tomto znamení protikladně působí dva charaktery: vnímavost, zádumčivost, sklon ke snění a také neklid, proměnlivost a rozmarnost.Lidé narození ve znamení Vrby jsou velmi citliví, někteří mají léčitelské sklony a často budí úžas svého okolí schopností předvídat budoucí události. Nikdy se nikomu nevnucují, protože mají k druhým respekt a úctu. Lichocením je jim proti srsti a jejich upřímnost je často dostává do problémů.Člověk Vrba bývá dobrým psychologem, který dovede lidi odhadnout a manipulovat s nimi, snad proto nikdy neprožívá opravdové přátelství a mívá problémy i v milostném životě.Často se považuje za člověka nepochopeného a nedoceněného.

Člověk Vrba  je schopný pracovník, kterému se dá plně důvěřovat  a cokoliv svěřit bez obav. Dovede rychle a bystře pochopit  i zvládnut podstatu daného problému. Nejvíce uspěje zejména v takových zaměstnáních kde je nutné naslouchat, a přitom druhému leccos poradit.

Život s člověkem narozeným v tomto znamení bývá složitý, jen málokomu se povede přizpůsobit se jeho náročným požadavkům a žít s ním není vůbec lehké.V lásce je náladový, rozmarný, někdy si vynucuje pozornost až hysterickými projevy. Především ženy si hodně potrpí na lichotky a dary a vyžadují až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo je nezahrne upřímnou láskou a obdivem dokáží milovat velmi oddaně.

 Tito lidé jsou senzitivní a jejich jinak dobrý zdravotní stav může být narušován silně prožívaným psychickým napětím. Příliš mnoho zbytečné aktivity způsobuje stres, a tak by měli více pečovat  o své zdraví a udělat si dostatek času na odpočinek.

TOP


Lípa

Hlavní charakteristické rysy: trpělivost, důvěřivost, ale také zasněnost a naivita.

Krásný silný strom, tolik typický pro českou krajinu, se vyznačuje rychlým růstem a stářím až několik stovek let.  Člověk narozený v tomto znamení si je vědom svého šarmu, ale v jeho nitru se odehrává věčný rozpor mezi reálnou, drsnou skutečností a romantickými představami o pohodlném, bezstarostném a finančně zajištěném životě. Celý život bude snít o věcech které většinou nikdy nezíská.Často zaujímá plačtivé stanovisko a upadá až do podivínství. Přitom jsou lidé Lípy velmi silní, inteligentní, pracovití, ale neradi se uchylují k ústupkům. Než provedou nějaké důležité rozhodnutí, zaujímají vyčkávací postoj. Ačkoliv jsou schopni dosáhnout výrazných úspěchů, často jim schází cílevědomost a dostatek sebedůvěry. Nedokáží se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Mezi svými přáteli jsou oblíbeni a kde se objeví, tam umí vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru. Ovládají totiž dokonale umění naslouchat druhým, jsou vždy připraveni pomoci radou i skutkem.

Tito lidé mohou uspět v mnoha zaměstnáních. Dovedou si lidi kolem sebe získat, a také v ústních projevech jsou neobyčejně úspěšní. Povinnosti, které vezmou za své, vykonávají zodpovědně a s přesvědčením. Nejčastěji najdou uplatnění  v sociální práci, církevní a poradenské činnosti, nadáni jsou i v technických oborech. Většinou jsou špatnými obchodníky, proto by se měli vyhýbat těm zaměstnáním, která nějakým způsobem  souvisejí s obchodem nebo financemi.

V lásce se stávají obětí prvního hlubšího pohledu a naivně věří, že je to ten pravý cit na celý život. To je neuchrání od zklamání, ale většinou mají štěstí, že právě v této chvíli se na obzoru objeví někdo další, pro kterého jejich srdce opět zahoří.Najdou- li, ale partnera, který věří v jejich ušlechtilé vlastnosti a úmysly, a nad podezíravostí či žárlivostí přimhouří oko, změní se ve vyrovnané a milující bytosti.

Lidé lípy jsou obdařeny pevným zdravím, a pokud povedou spořádaný život, mohou se dožít dlouhého věku.

TOP


Dub

Hlavní charakteristické rysy: vytrvalost, síla, energie, kladný vztah k životu, ale také tvrdohlavost.

Velmi statný, odolný strom z rozložitou korunou svou silou určuje sílu člověka narozeného, v den jarní rovnodennosti. Je to v den, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Vitalita, odvaha, vytrvalost, tělesná a mravní síla, to jsou lidé narození ve tomto znamení. Lidé Duby mají odvážné životní sny a houževnatě a cílevědomě se snaží, aby se splnily. Jsou to lidé činu, ale jsou realisté, stojí nohama pevně na zemi. Nerespektují žádná omezení, jsou tvrdohlaví a určitě by dosáhli více, kdyby byli lepšími taktiky a diplomaty. Váží si názorů jiných, ale nesnáší pomluvy, drby, politikaření a násilí. Ve svém okolí budí vážnost solidním zjevem a seriozním chováním. V každé situaci se chovají hrdinsky, neohroženě vystupují na obranu  lidí, slabších a nemocných. Patří k lidem šetrným, rádi hromadí peníze a majetek, ale nejsou lakomí. Svým přátelům v nouzi pomáhají všemi způsoby, ale především uvážlivě poradí, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Často tito lidé mají sklon ke spiritualismu.

Lidé narozeni ve znamení Dubu dovedou perfektně využít všech svých znalostí  i schopností. Mohou si tedy zvolit jakékoliv zaměstnání a osvědčit se v něm. S prací a úkoly se dovedou poprat, jejich vytrvalost a pevná vůle je neustále popohání vpřed za vysněnými cíli. Jejich kladem je jejich nesmírná touha po vědění. Jejich slabou stránkou je sklon k tvrdohlavosti.Také by měli být systematičtější  a každou svoji činnost předem cíleně plánovat.

V mládí je člověk Dub naivní, více než na charakter věří na zevnějšek. Přiklání se k lásce na první pohled a věří, že je to cit na celý život. Proto unáhleně uzavírá sňatek, který velmi často po určité době ruší. Teprve v pozdějším věku je volba partnera  již ovlivněna rozumem, zkušenostmi, zodpovědností a nový vztah je trvalé podoby. Patří mezi lidi přímé, věrné a oddané.

Člověk Dub se těší dobrému zdraví  a i do pozdního věku si uchovává duševní svěžest. I když má zdravotní problémy, lékaře nevyhledává, neumí být nemocný.

TOP


Líska

Hlavní charakteristické rysy: tolerance, přívětivost, laskavost, praktičnost, ale také netrpělivost a náladovost.

Nenáročný užitkový keř symbolizuje lidi narozené ve dnech brzkého jara či podzimu. Tito lidé mají spíš nenápadný zevnějšek, ale úžasný vliv na druhé lidi. Rádi vystupují na veřejnosti a mají dobré komunikativní schopnosti. Obvykle stojí v čele nejrůznějších společenských skupin a hnutí. Bývají plní  vitality a nadšeně se pouštějí do nových projektů a činností a již od útlého věku  získávají obdiv a uznání. Dokáží být nesmírně přívětiví a hodní, ale také nebezpeční a škodolibí. Vše záleží na jejich momentálním rozpoložení nebo vlastním rozmaru. Pokud jim něco nevychází tak, jak by si  představovali, jen málokdy takticky vyčkávají na vhodnější okamžik. Ve svém vlastním zájmu by měli být trpělivější a vyrovnanější. Jejich cílem většinou není materiální zisk, ale od svých úspěchů spíše očekávají zvýšení osobní prestiže a autority. Mají široký okruh zájmů a činností, patří k lidem, kteří svému okolí dokáží přinášet klid a pocit radosti.

Lidé narození v tomto znamení jsou pracovití, inteligentní, se skvělou intuicí, což jim dává předpoklad, aby byli úspěšní v mnoha činnostech. Dosáhnou-li v zaměstnání vysokého postavení, nikdy ho nezneužijí ve svůj prospěch. Dobře se orientují i v obtížných situacích.A v chování ke svým podřízeným jsou féroví značně velkorysí. Nejlépe se jim bude dařit v obchodních činnostech nebo jako právníci či učitelé.

Vyjít s Lískou v lásce může být pro leckoho opravdu tvrdý oříšek. I když jsou ve svých citech věrní a poctiví, jsou vrtošiví, a partneři se někdy špatně vyrovnávají s jejich nevypočitatelností. Nebývá,ale výjimkou, že se žení a vdávají znovu v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami, když ostatní myslí jen na vnoučata.

Lidé lísky mívají dobré zdraví, jen pomalu stárnou a dobře překonávají i hluboké rány osudu. Zpravidla se dožívají dlouhého věku.

TOP


Jeřáb

Hlavní charakteristické rysy: síla, vášnivost, duchaplnost, důslednost, ale také nevyrovnanost a svéhlavost.

Od rovin až do podhůří krášlí tento strom přírodu, jehož odolnost je pozoruhodná. Je nenáročný, roste na sušší půdě, tak i mokru.Tiše a samozřejmě rodí v podmínkách, kdy jiné stromy hynou.. Ačkoliv člověk narozený ve znamení Jeřába na první pohled působí křehce a něžně, je v něm ukryta neobyčejná síla, energie, vitalita a vytrvalost. Dokáže se silou sobě vlastní postavit proti nepřízni svého osudu. Jeho sebekázeň, mu neumožňuje, aby se svěřil nebo požádal o pomoc. Zakládá si na své vlastní důstojnosti, ale stále v něm hledá pocit méněcennosti. Možná až trochu zbytečně intenzivně prožívá svoje starosti a problémy. Což mu může nepříjemně komplikovat život. V jednání uplatňuje velký smysl pro odpovědnost. Velmi aktivně se zajímá o veškeré dění, je skromný a obětavý, pro druhé dokáže udělat maximum. Jeho motivací je dobrý pocit a pochvala. Tito lidé nejsou povrchní. Nedovoluje jim to hluboká, filosofická povaha. Přemýšlí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přechází morální poklesky své i jiných. U těchto lidí se výrazně projevuje jejich vrozený vkus a smysl pro eleganci.

Lidé narození v tomto znamení jsou velice schopní a energie, kterou oplývají nemá obdoby. Hodí se téměř pro každé zaměstnání. Často mívají umělecké nadání, jsou manuálně zruční a v pozdějším věku tíhnou k filozofování. Mezi Jeřáby najdeme hodně malířů, zdatných řemeslníků, techniků, architektů, filosofů, a také lékařů.

V lásce je Jeřáb romantik, miluje vášnivě, náruživě, ale je svéhlavý a nebývá stálý. Stále něco hledá, těší jej noví lidé i nové poznatky s nimi spojené. V pozdějším věku se usadí, ale pokud jej partner zklame, nikdy mu to neodpustí. Pro ženy v tomto znamení je charakteristické, že si hledají staršího obdivovatele, který by je chránil a choval jako v bavlnce.

Zdravotní stav lidí narozených v tomto znamení může být dost silně narušen intenzivním psychickým napětím. Pro zdraví a dobrou kondici by měli více pobývat v přírodě a nezapomínat na pravidelný odpočinek.

TOP


Javor

Hlavní charakteristické rysy: dynamičnost, originalita, ale také vznětlivost, a přehnaná náročnost.

Samo jméno tohoto stromu a jeho šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I  lidé tohoto znamení jsou velmi citliví, originální, hrdí, s velkými ambicemi a cíli. Jsou obdarováni schopností vcítit se do potřeb a tužeb ostatních. Snadno se nadchnou pro dobrou věc. Avšak chybí jim pevnější vůle, vytrvalost a velmi často nedotáhnou nic, až do konce. Jejich obrazotvornost, fantazie a dobrá paměť jim umožňuje proplouvat úskalími života bez šrámů a velkých ztrát. Podle momentálních potřeb tyto vlastnosti používají  v dobré i zlém. Javor je člověk, kterého v davu určitě nepřehlédnete. Je příjemný, dobrosrdečný, elegantní, vždy na úrovni, a svým chováním si získává úctu přátel i nepřátel. Velmi rád poznává nové lidi, ale lichotky okolí bere s odstupem, neboť v jádru je racionálně uvažující bytost.

Jedná se o lidi neobyčejně inteligentní a ambiciózní, vzdělané s vynikající pamětí, kteří si v zaměstnání vedou velmi dobře. Oblíbí-li si nějaký obor nebo projeví-li zájem o něco hlubšího , lehce s entuziasmem  jim vlastním si osvojí spoustu informací. Člověk Javor vyniká především ve zdravotnictví, soudnictví, armádě, detektivní práci, vědě a v cestovním ruchu.

V lásce to má velmi složité. Představy o milostném životě určuje jeho rozum, ne srdce. Chce imponovat, vnucuje druhým svoji vůli a náladu, čímž dosahují pravý opak.  Tito lidé jsou, ale velice lehce zranitelní, často se stylizují do role cyniků, kteří zlehčují cokoliv hlubšího  či vážného. Jakmile poznáte jejich složitou a rozporuplnou povahu, poznáte člověka, kterého si oblíbíte a na kterého se hned tak nezapomíná.

Pokud člověk Javor úspěšně odolá různým neřestem jako alkoholu a přejídání… bude jeho zdravotní stav velmi dobrý.

TOP


Ořešák

Hlavní charakteristické rysy: velkorysost, vytrvalost, samostatnost, ale také rozporuplnost, neklid, melancholie a žárlivost.

Ořešák je zdatný strom, který v přírodě určitě nepřehlédnete. Také člověk narozený v tomto znamení je zvláštní a určitě upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý, zcela zvyklý spoléhat se sám na sebe, k čemu ho vede vrozená nedůvěra vůči ostatním.  S lidmi jedná sice zdvořile, ovšem svoje názory a cíle dokáže uskutečňovat nevybíravým a tvrdým způsobem. I když se ostatním lidem může jevit jako velmi tvrdý, egoistický a bezohledný, v jeho nitru se nachází se skrývá bytost plná protikladů, rozporů a obav o svou existenci. Vnitřní boj na jedné straně a vnější tlaky na druhé straně jsou zdrojem jejich problémů ze kterých  však většinou nachází východisko. Tito lidé většinou nedělají nic bezdůvodně a obvykle se za jejich činy skrývá touha po úspěchu, moci a bohatství.

Respekt u nich budí osoby ve vyšší funkci a postavení a ještě pevnější vůli. Bývají obdivováni, ale jen málokdy milováni. Přesto setkání s nimi je vždy plné vzrušení.

Nejvhodnější zaměstnání  pro Ořešáky je to, kdy může pracovat samostatně a nemusí brát ohledy na své spolupracovníky. Pokud je sám v řídící funkci, rozhoduje se velmi rychle, je vynikající stratég, ale vyžaduje okamžité a důsledné plnění úkolů. Nesnáší rutinní  práci, má smysl pro obchod a nové vývojové trendy.

Vlastnosti jako bezohlednost a sobectví se přenášejí i do vztahu. Jsou okamžiky, kdy by se rozdal a přetrhl obětavostí, ale jindy dovede kvůli malichernosti vyvolat žárlivou scénu, aby se ujistil o partnerově lásce a oddanosti. Jen nerad přijímá kompromisní řešení. Žít s ním určitě nebude úplně jednoduché, důležitá je jistá dávka tolerance a diplomacie.

Člověk narozený v tomto znamení má dobré zdraví, ale neměl by zapomínat na pravidelný odpočinek, regeneraci svých sil a tolik potřebné „vypnutí“.

TOP


Kaštan

Hlavní charakteristické rysy: spravedlivost, sebekritičnost, ale také váhavost, tvrdohlavost, jízlivost a sklon ke klevetění

Mohutný košatý strom  poskytuje blahodárný a osvěžující stín i v těch největších vedrech. Pod jeho korunou najde ochranu každý, kdo ji hledá. Člověk Kaštan má neobyčejně vyvinutý smysl pro spravedlnost a neohroženě hájí svá práva i práva svých bližních. Je citlivý, vždy se zastane slabších a nemocných , vždy je ochoten pomoci. Nesnáší příkoří, přetvářku a násilí. Ve snaze pomáhat ostatním  někdy zapomíná sám na sebe, což mu může především v mládí bránit v získání úspěchu. Pokud je přesvědčen o správnosti a prospěšnosti určité věci, dokáže za ni bojovat vytrvale, neústupně a prosadit i za cenu, že si spálí prsty. Jeho osud zcela závisí na okolnostech , na svém okolí, buď se dostane hodně vysoko, nebo bude neustále zápasit o své místo na slunci. Tento člověk je čilý, bystrý, zajímavý a velmi společenský. Nepříjemnou stránkou jeho  společenských aktivit může být sklon k jízlivosti a „drbání“.

Člověk Kaštan najde uplatnění v zaměstnáních, kde může využít svůj vrozený cit pro spravedlivost, jako např. v soudnictví, advokacii či v sociální práci. Tito lidé bývají úspěšní i v podnikání, ale jejich chybou je, že to dávají příliš otevřeně najevo. Může se totiž stát, že na jejich výsledcích se přiživí mnozí, kteří sice mnoho neznají, ale dokáží situace využít ve svůj prospěch.

Pro člověka narozeném v tomto znamení není emociální vazba nikdy povrchní záležitostí. Miluje-li, miluje velmi oddaně, odpovědně se stará o rodinu, vyžaduje však mnoho lásky a pozornosti. Osud Kaštanu závisí z velké části na jeho spokojenosti v rodině. Má- li pevné zázemí a milujícího partnera, dostane se brzy velmi vysoko.

Člověk narozený v tomto znamení má pevné zdraví, a pokud bude, především v pozdějším věku,dodržovat zásady zdravého životního stylu, dožije se vysokého věku.

TOP


Jasan

Hlavní charakteristické rysy: odolnost, odvaha, ctižádostivost, svobodomyslnost, ale také egoismus a panovačnost.

Ztepilý a zajímavý strom, který kvete ještě před olistěním je náročný na dostatek světla i na hodnotnou půdu. Také lidé narození symbolicky pod znamením tohoto stromu bývají nároční, oslňující, optimističtí, odvážní, ctižádostiví a snadno, bez větších problémů dosahují vytýčené cíle.Dělají jen to co považují za správné, a nepřipouští si žádné problémy a kritiku. To může sice budit dojem jejich slabé vůle a nerozhodnosti, ale opak je pravdou. Často však spoléhají pouze na svůj úsudek a nedokáží brát v úvahu názory ostatních. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se „do stínu“ a trpělivě vyčkávají na novou příležitost. Když se jim daří, pozitivně ovlivňují i své okolí. Podobně jako jejich patron jasan milují slunné prostředí a svoji dobrou náladou a milým úsměvem proteplují mezilidské vztahy. Lidé toho typu svým bližním vždy poskytnou azyl a mají neobyčejný dar vcítit se do pocitů jiných lidí. Protože Jasan neumí být průměrný, musí se počítat i s jeho egoismem, který mu ale jeho okolí rádo odpustí, je přece tak milý a příjemný. 

I v zaměstnání jsou tito lidé velmi schopní a ctižádostiví a ve výběru mají takřka neomezené možnosti. Mají vrozenou potřebu stoupat výš a výš. Proto jdou vždy vědomě za svým cílem. Velmi dobře se osvědčují ve vedoucích funkcích, mají intuici, organizační schopnosti a dovedou své spolupracovníky svým osobním příkladem strhnout. 

V partnerském vztahu je Jasan obezřetný, svoje emoce tlumí rozumem. Dokáže vždy vykouzlit teplo domova a příjemného  lidství. A ještě jedna krásná vlastnost, v lásce je vždy věrný. Pokud si vás vybere za životního partnera, za nic na světě by vás nevyměnil.

Lidé narození v tomto znamení mají dobré zdraví, a až do vysokého věku si udržují mladiství elán a vzhled. Nebezpečím pro ně může být závislost všeho druhu, které mohou snáze než jiná znamení podlehnout.

TOP


Habr

Hlavní charakteristické rysy: pořádkumilovnost, disciplinovanost, přemýšlivost, ale také nedůvěřivost a přecitlivělost.

Habr je strom, který není náročný a je dobře přizpůsobivý okolním podmínkám. I člověk narozený v tomto znamení je přizpůsobivý, silný, svědomitý, vyžaduje přesné plnění povinností a je pořádkumilovný. Nesnáší nedbalost a lajdáctví, které ho dovedou vyvést z míry. Vzestup a úspěch druhých v něm vyvolávají závist, ve svém okolí jen velmi těžko snáší úspěšné lidi. Bytostně touží po kariéře a po obdivu druhých. Bohužel neprojevuje dostatečnou iniciativu, neboť o svých rozhodnutích příliš dlouho přemýšlí. Obává se chyb, což mu ubírá energii a sílu potřebnou  na cestě vpřed. Navíc typickým znakem Habrů, je nedůvěřivost k lidem, což jim přináší značné potíže v mezilidských vztazích a jejich život velmi komplikuje. Mnoho lidí tohoto znamení má sklon k sobectví, neboť jen tak se jim daří prosazovat svoje přání. Kvůli vysokým požadavkům a váhavosti je věčně nespokojený a v okamžicích, kdy by mohl svůj čas využít mnohem smysluplněji, se zaobírá bezvýznamnými záležitostmi. 

Tito lidé v průběhu života vystřídá několik zcela odlišných zaměstnání. Svoji seberealizaci  nalézá v činnostech spojených z rizikem vhodné jsou obory jako chirurgie, elektronika, inženýrství, vojenství apod. 

V partnerském vztahu je Habr dosti nároční, touží prožít něco mimořádného a neobyčejného. Sám ovšem ztěží vyvíjí patřičnou iniciativu, takže častěji se stává osobou milovanou než milující. Potřebuje hodně lásky a péče, ale není pro něho snadné to dát najevo a dlouho hledá ideálního partnera. Manželství však bere velmi odpovědně, jako závazek, který musí po celý život vzorně plnit, a proto bývá věrný a oddaný.

Obecně jsou to lidé vysoce odolní, a pokud povedou spořádaný a rozumný život, nebudou mít vážnější problémy se zdravím. Jinak je postihují jen běžné lehké nemoci, jimž se dá snadno předcházet.

TOP


Fíkovník

Hlavní charakteristické rysy: cílevědomost, prozíravost, něžnost, tolerance, ale také rozervanost, sklon k přehánění, někdy sklon k lenosti

Fíkovník je zajímavá a velmi stará ovocná dřevina. Člověk Fíkovník se vyznačuje zvláštní krásou, ale nikdy nezůstává nepovšimnut. Je originální, zajímavý a nezávislý a kolem sebe šíří nakažlivou náladu srdečnosti, bezstarostnosti a radosti. Je to silná, trochu svérázná, inteligentní a v úsudcích nezávislá osobnost. Obtížné překážky a problémy neřeší. Dobře ví, když je lépe ustoupit a obejít je, než obtížně a s rizikem řešit. Ostatně vše složité a komplikované ho stejně unavuje, neboť mívá sklony k flegmatismu a  lenosti, což ale velmi nerad přiznává. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale není to pravda, je cílevědomí a vše, co opravdu chce a po čem touží, také uskuteční. Se svým osudem si maličko pohrává, ale mívá štěstí a z nebezpečných a nepříjemných životních situací  ho vyvede vrozená intuice a inteligence. Je realista, stojí nohama pevně na zemi a jeho vrozený  smysl pro humor ho činí oblíbeným člověkem.

Má mnohostranné schopnosti, které zcela nevyužívá, ale to málo, co udělá, dovede mistrně prodat. Bývá úspěšný  v mnoha zaměstnáních, často mu maximální uspokojení  přináší péče o nemocné, církevní a charitativní činnost. Velmi dobře si vede v bankovnictví, realitních kancelářích a v zahraničním obchodě.

V lásce je opatrný, při výběru partnera zvažuje jeho klady a zápory. V mladém věku bývá přelétavý, ale ze vzniklých proher si bere ponaučení. V manželství se obvykle usadí. Miluje rodinný život, svoje děti a ony milují jeho. Vrozená vřelost, kamarádství a něžnost z něho dělá jednoho z nejzábavnějších partnerů a rodičů, kteří neumí zestárnout.

Poměrně robustní konstituce a dobré zdraví je pro ně zárukou, že se z většiny nemocí záhy zotavují, jsou citliví na bolest.

TOP


Bříza

Hlavní charakteristické rysy: přívětivost, bystrost, skromnost, vděčnost, ale také nedůtklivost a tvrdohlavost.

Krásný, elegantní strom s jemnou bílou kůrou symbolizuje osoby jemné a citlivé s dobrým vkusem. A jako bříza, nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk  je bytostí, která ke své spokojenosti nepotřebuje mnoho. Člověk Bříza je skromný, taktní a zdrženlivý a díky přirozené inteligenci dovede rozlišovat důležité věci od malicherností. Jeho  vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s ostatními lidmi. Jediná vlastnost, kterou ostatní vnímají negativně, je tvrdohlavost. Jakmile se pro něco rozhodnou, nahání hrůzu a neexistuje téměř nic, co by je odradilo. Je trochu puritánský, nikoliv ale moralista. Své názory a sympatie nikomu nevnucuje, dokáže žít ve velmi skromných podmínkách, nejvíc mu vyhovuje prostředí venkova. Nesnáší vulgárnost a hrubé jednání. Nevyhledává společnost, nejšťastnější je v přírodě, kde se může procházet, lézt po horách, kempovat a pozorovat krajinu. Často stojí v popředí ekologických skupin bojujících o záchranu životního prostředí.

Pro lidi narozené v tomto znamení jsou ideální zaměstnání vyžadující hodně pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. K práci přistupují tvůrčím způsobem a iniciativně, mají velké předpoklady uspět také v umění, například jako žurnalista, herec nebo spisovatel. Těmto lidem nejvíce vyhovuje postavení spolehlivého a ceněného pracovníka a většinou se moc neženou do pozice šéfa.

Pro člověka narozeného v tomto znamení je velmi důležitý pocit pevného rodinného zázemí. Největší problémy prožívá sám se sebou, žije s vnitřní nejistotou a úzkostmi, o to více potřebuje vedle sebe člověka moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, láska ho promění v sebejistého a úspěšného člověka. Potom dělá vše pro to, aby partner byl šťastný. Bývá celý život věrný, kromě případů kdy volba partnera byla obzvláště špatná. Je to žena či muž jak výstižně říká jedno přísloví „do vozu i do kočáru“

Tito lidé jsou obdařeni pevným zdravím a když už onemocní, dokáží se rychle vyléčit.

TOP


Jabloň

Hlavní charakteristické rysy: laskavost, vnímavost, citlivost, velkorysost, ale také náladovost, zadumanost a sentimentalita.

Strom, který patří k naším nejstarším ovocným stromům a poskytuje výborné voňavé plody, jablka, je symbolem pro lidi naplněné osobitým půvabem a zvláštním kouzlem. Zaujme vás na první pohled. Člověk Jablkoň je sympatický, důvěřivý, velkorysí, není sobecký a je-li to nutné, rozdělí se i o poslední haléř. Je nezištný a není vypočítavý. Tyto uvedené vlastnosti vedou často k tomu, že se stávají obětí klamu a jejich přátelství lidé často využívají ve svůj prospěch. Žije ze dne na den, nepřemýšlí o budoucnosti, nelpí na majetku. Lidé zrozeni v tomto znamení  jsou nadáni značnou představivostí a fantazií, mají sklon ke snění a někdy se utápí v sentimentálních náladách. Vedou zajímavý život plný vzrušení, který opravdu jen málokdy bývá nudný. Spontánně se radují ze života a necítí potřebu nikoho přesvědčovat či udivovat.

Člověk narozený v tomto znamení je vzdělaný, patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do ruky, a je natolik moudrý, že se nikdy nevhodně svými vědomostmi a znalostmi nepředvádí. Mívá nadání pro vědeckou práci a nejčastěji si vybírá zaměstnání v oblasti umění, dále knihovnictví, zdravotnictví, školství a teologii.

Člověk Jabloň je nakloněn dobrodružství a flirtu. V milostném životě má rád změnu, přesto se může rozhodnout  pro partnera z pouhé náklonnosti. Pokud najde partnera stejně vnímavého a inteligentního, jeho láska bude silná a prožijí spolu velmi hezké manželství. Partner však musí počítat s jeho co na „srdci to na jazyku“ a bude se muset naučit tolerovat výkyvy nálad Jabloně.

Tito lidé si až do vysokého věku uchovávají pevné zdraví, mladistvý elán a zpravidla se dožívají dlouhého věku. Na chemické léky mohou reagovat citlivě až alergicky a často se zajímají o přírodní alternativní léčbu

TOP


Oliva

Hlavní charakteristické rysy: diskrétnost, vyrovnanost, laskavost, ale také málo sebevědomí.

Oliva, dříve velmi uctívaný a slavný strom, je symbolem moudrosti a vědění, blahobytu a slávy, smíření a zdraví. Historie olivy nezačíná od Adama, ale o něco později od Noema, alespoň podle biblických pramenů. Jeho holubice se vrátila z průzkumného letu z olivovou ratolestí, a tím oznámila nejen blízkost země, ale i konec potopy a nesnází. Od té doby se holubice s olivovou ratolestí stala symbolem nejvroucnějšího přání lidstva, touhy po klidu a míru.

Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají, snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu, jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou optimisty a jejich celoživotním krédem je „ s úsměvem jde všechno lépe“. Jsou hodně sečtělí, rádi vyhledávají společnost vzdělaných lidí, ale sami se neprojevují, neboť neradi na sebe příliš upozorňují. Občas mají potřebu stáhnout se zcela do ústraní, meditují, přemýšlejí o sobě a okolním světě. Ale někdy bývají špatně pochopeni, z čehož mohou plynout různé nepříjemnosti. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim každá forma násilí a agresivity cizí. Patří k lidem, kteří kolem sebe rozdávají klid, štěstí a pohodu.

Tito lidé jsou všestranně zaměření, velice nadaní a ve výběru zaměstnání mají téměř neomezené možnosti.

Lidé narozeni v tomto znamení si dávají záležet na tom, aby se partner vedle nich cítil nezávisle a svobodně. V lásce nikdy neprojevují žárlivost, tolerují partnerovu svobodu, i když jim to působí bolest. Dalo by se o nich určitě říci, že patří k ideálním partnerům.

Lidé tohoto znamení jsou vybaveni silnou konstitucí a dobrým zdravím a za nepříznivých podmínek vydrží po psychické a fyzické stránce mnohem víc než ostatní.

TOP


Buk

Hlavní charakteristické rysy: vytrvalost, pořádku milovnost, šetrnost, ale také přísnost až pedanterie.

Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou a kvete až mezi 40. až 50. rokem svého života. Je zajímavé, že také člověk narozený v tomto znamení začíná žít pořádně až od čtyřicátého roku života. V této době již nahromadil dostatečné množství životních zkušeností , je velmi úspěšný v práci a při pevném rodinném zázemí i v osobním životě. Ženy i muži v tomto věku přímo kvetou, překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Člověk buk hlavně v mladším věku mívá problémy sám se sebou  a ve své blízkosti potřebuje člověka, který mu bude oporou  a zbaví je nejistoty a úzkosti. Neomylně dokáže vystihnout, kdy je zapotřebí  stáhnout se do pozadí, a kdy naopak dát svůj názor najevo. Hodně přemýšlí o svých plánech, ale není to z opatrnosti, ale z bystré předvídavosti. Je výrazný materialista a je pyšný na svůj majetek. Potrpí si na hospodárnost. Není, ale lakotný a dokáže si ledacos odříci, jen aby nemusel být zadlužený. Ve skrytu duše sní a přeje si vše, co je zapotřebí k pohodlnému, bezstarostnému a přepychovému životu. K dosažení těchto cílů je schopen realizovat odvážné projekty a riskovat.

Lidé narození v tomto znamení jsou pracovití, inteligentní, manuálně zruční, mají organizační talent, vrozenou předvídavost a na základě těchto vlastností si mohou vybrat jakékoliv zaměstnání. Hlavně ve středním věku mohou očekávat přímo závratnou kariéru. Jejich doménou nejčastěji bývá bankovnictví a obchod. Pokud zastávají vedoucí funkci, ke svým podřízeným jsou nekompromisní, přísní až pedantičtí.

V lásce je Buk opatrný, nedostatek fantazie mu bohužel brání naplno prožívat milostný vztah. Spojí-li svůj osud s moudrým a citlivým partnerem, dokáží vytvořit harmonický vztah. Buk se potom stane starostlivým člověkem a milovníkem domácího života. Pevné rodinné zázemí může mít značný vliv na jeho kariéru.

Tito lidé se dožívají vysokého věku a stále si udržují dobrou kondici, mladiství vzhled, elán, obratnost a pružnost.Jejich zdraví může narušit nezdraví životní styl.

TOP