Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Symbolika tarotu aneb pár rad na začátek

Každý začátek učení bývá těžký. V této sekci bych ráda uvedla pár poznatků a zkušeností, které mě v učení a pochopení tarotu pomohly.

Výběr karet

Asi nejdůležitější je vlastní pochopení symboliky tarotu a s tím spojený i výběr tarotového balíčku karet.
S tím souvisí i otázka: "Existují správné a špatné karty?".

Snadno pochopitelnou otázku, zda je v rámci tarotových sad možné hovořit o správných a špatných kartách, nelze paušálně zodpovědět - záleží na tom, co s kartami máte v úmyslu. Chcete-li je studovat jako knihu moudrosti, která ve 22 kartách Velké arkány uchovává hluboko sahající vědění z dávných dob, pak vás mnohé z nově upravených karet spíše zmátnou a zklamou; a u některých z nich toto učení vůbec nenaleznete. Při takovémto postupu je totiž okamžitě zjevné, že mnohý tvůrce nových karet onu hlubší dimenzi nevystihl, ba možná ani nepochopil, a proto ji v těchto sadách budete hledat marně.

Jestliže však Tarot budete používat jako náhodné orákulum pro výklad, pak žádné „nesprávné" karty neexistují. Půjde hlavně o to, abyste ve vyložené konstelaci rozpoznali její výpověď a správně ji interpretovali. Přitom nerozhoduje, zda určitá tarotová sada „funguje" lépe či hůře než jiné, ale jakou řečí hovoříte, a kterým kartám tedy porozumíte nejlépe. Neboť v té míře, v jaké se od sebe liší obrazy jednotlivých sad, má každá z nich svou vlastní řeč. Pro výklad je samozřejmě nutné pochopit ilustrace a jejich symboliku, abyste pak v té které obrazové řeči nalezli odpovědi na položené otázky.

Začínáme

Několikrát jsem slyšela, že naučit se vykládat tarot, je těžké. No lehké to asi není. A určitě není nejlepší způsob jak začít nabiflovat se z knih jednotlivé významy všech 78 karet.Určitě je to velmi důležité, určitě přečtete mnoho knih, mnoho různě poddaných významů.

Ale mnohem důležitější je se naučit symboly ukryté v kartách, a naučit se analyzovat jak na sebe jednotlivé karty působí.

To znamená pochopit správně, živly, barvy, čísla a poselství Velké Arkány, vnímat každý detail na kartě.

Prozatím se budu na těchto místech zabývat živly. Jsou pro pochopení působení tarotových karet jedním z nejdůležitějších aspektů.Zejména v Malé Arkáne.

Čtyři živly

U všech tarotových karet, zejména ale u Malých Arkán, jde o působení čtyř elementů - Ohně, Vody, Vzduchu a Země. Těm v Tarotu odpovídají čtyři série: žezla, meče, kalichy a mince. Hlavní představitel elementu Oheň je v přírodě Slunce, které dává teplo a světlo, a tím umožňuje na zemi život. Proto bylo u mnoha národů pokládáno za božskou sílu a ta byla nejvíce uctívána. Jinými představiteli elementu Oheň jsou: sopky, exploze, požáry a blesky. Elementu Oheň se v lidském těle přiřazuje výměna látek, spalování a s ohledem na psýché všechno, co souvisí se „zápalnou jiskrou", s aktivitou, dynamikou, nadšením, temperamentem a chtěním. Elementu Oheň odpovídají v Tarotu žezla a v astrologii ohňová znamení Skopec, Lev a Střelec.

Hlavním představitelem elementu Voda je v přírodě moře, které vždy člověka fascinovalo svou nekonečnou dálkou a hloubkou. Ale i řeka, jezero, pramen, déšť jsou vodními sílami, a tím důležitými dárci života, kteří byli u přírodních národů uctíváni ve formě mořských, říčních, jezerních bohů, bohů pramenů a deště. Elementu Voda jsou v lidském těle přiřazeny krev a vůbec všechny tělní tekutiny a s ohledem na psýché všechno, co souvisí s cítěním, láskou, fantazií a nevědomím. Elementu Voda odpovídají v Tarotu kalichy a v astrologii vodní znamení Rak, Štír a Ryby.

S elementem Vzduch se člověk setkává jednak v podobě vzduchu, obsahujícím životně důležitý kyslík, jednak větru, bouře, orkánu... vzduch se vyznačuje tím, že je všude a nelze jej uchopit. Díky své lehkosti stoupá vzhůru, tvoří „nebe" nad námi. Lidé vzývali bohy větru, kteří měli posílat chladnou brízu se svěžím vzduchem a mraky přinášejícími déšť. Elementu Vzduch je v lidském těle přiřazeno dýchání a s ohledem na psýché myšlení, analyzování, rozhodování, plánování i hodnotové představy, vědomí a komunikace. Elementu Vzduch odpovídají v Tarotu meče a v astrologii vzdušná znamení Blíženci, Váhy a Vodnář.

Element Země se projevuje v lidském těle a potom prostřednictvím přírody, která obklopuje lidi, a všeho, co má viditelnou formu - hmoty. Je to země, půda sama o sobě, všechno, co vyrostlo nebo bylo vytvořeno. V tomto smyslu obsahuje element Země i ostatní elementy. V lidském těle se například projevuje nemoc jako výraz nerovnováhy jiných elementů. Symbol elementu Země, pěticípá hvězda (pentagram), „mince" v Riaderově Tarotu, rovněž svědčí o tom, že tento element obsahuje všechny ostatní elementy a znázorňuje spojení čtyř elementů s pátým elementem, kterým je duch či éter. Po této stránce je síla Země zkoncentrovanou duchovní energií.Tarotu disky a v astrologii znamení Země Býk, Panna a Kozoroh.

Čtyři elementy Oheň, Voda, Vzduch a Země (žezla, kalichy, meče, mince/disky) se označují hebrejskými písmeny Jod, He, Vav a He, z nichž se skládá jméno Boží, které je pro Židy posvátné a nesmějí je vyslovovat: Jahve. Základní síly, kterým odpoví- dají čtyři elementy, působí v každém člověku a všude kolem něho, mohou být ovšem mezi nimi velké rozdíly. Mnohý člověk je především proniknut vnitřním ohněm - je plný „power" (síly), chce tvořit a musí být stále v pohybu. Jiný člověk žije převážně element Voda - oddává se citům a fantaziím, spojuje se intenzivně s jinými lidmi a se vším kolem sebe. Pak existují lidé, kteří jsou nejblíže elementu Vzduch - přemýšlejí, pořádají, plánují, komunikují a vyvíjejí teorie. Jiní v sobě zase mají převážně síly elementu Země - stojí pevně oběma nohama na zemi skutečností, rádi přikládají ruku k dílu a mají velký smysl pro realitu. U většiny lidí se uplatňuje víc elementů. Často se ale stává, že jeden převládá a druhý je vyvinut slaběji. Pro alespoň trochu harmonický život je však důležité, aby se mohly projevovat různé elementy vedle sebe: mužské elementy Oheň (žezla) a Vzduch (meče) vedle ženských elementů Voda (kalichy) a Země (mince/disky), stejně jako by měly být celkově uvedeny do souladu cit (Voda/kalichy) a rozum (Vzduch/meče), myšlení (Vzduch/meče) a jednání (Oheň/žezla), fantazie (Voda/kalichy) a realita (Ze-mě/mince-disky).

Tarotové karty nám mohou pomoci objevit a žít nežité potenciály, ale také poznat stinné stránky, abychom je potom pomalu změnili.

Teprve když jsou elementy v člověku v souladu, nemusí křečovitě lpět na druhých lidech, nebo proti nim bojovat, protože mají něco, co jemu chybí, nebo co ho ruší, ale je v souladu se sebou a se světem.