Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Způsoby výkladu

Jednoduchá hra s jednou kartou
Výklad na tři karty
Výklad na čtyři karty
Výklad na pět karet
Výklad na šest karet
Výklad na sedm karet
Výklad na deset karet


Jednoduchá hra s jednou kartou

Každý kartář nějak začíná. A určitě si nikdo na začátek nezvolí složité kombinační způsoby výkladů jako je „Keltský kříž“ či „Egyptský kříž“.

Začínáme s málem, tzn. malým počtem karet. To ovšem neznamená, že by tyto výklady měly menší výpovědní hodnotu.

Prvně byste se měli naučit pracovat s jednou kartou, tzv. denní kartou. Každý den ráno, po probuzení, si vytáhnout jednu kartu a naučit se řeč karet. Některým kartářům ten zvyk přetrvá nastálo.

V podstatě můžeme výklad jednou kartou použít na jakékoliv časové období, či na jakoukoliv zásadní otázku. Vzhledem k širokému spektru jejich výpovědí, ale někdy zcela nesplňuje požadavek jasnosti nebo jednoznačnos
ti


Výklad na tři karty

2 1 3

Velmi variabilní způsob výkladu. Dá se použít na jakékoliv téma a spolehlivě ho nastíní. A už v něm můžeme vyčíst hodně ostatních vlivů.

Pozice 1.
Přítomnost, o to se jedná, kde se nacházíme.
Pozice 2.
Minulost, odkud jdeme, co tomu předcházelo
Pozice 3.
Budoucnost, kam jdeme, kam to směřuje


Výklad na čtyři karty

Kříž


Výkladů na čtyři karty už existuje mnoho variant. Já zde budu uvádět pouze ty, které sama používám.
 

  2  
1   3
  4  

Tento jednoduchý výklad se dá použít na širokou škálu otázek.

První verzi často používám na otázky vztahů.

Pozice 1. O to se jedná
Pozice 2. Co se děje ve Vašem nitru
Pozice 3. Jak Vás vnímá ten druhý
Pozice 4. Rada jak dál, nebo jak z toho venDruhá verze má už opět variabilní použití, můžeme ji použít na jakékoliv téma.

Pozice 1. O to se jedná
Pozice 2. To vás vzrušuje, nebo vyrušuje a tomuto byste se měli vyhnout
Pozice 3. Tato cesta je správná
Pozice 3. Tam tato cesta vede

Kříž můžeme použít i v případě, kdybyste nerozuměli výpovědi nějaké karty

U třetí verze mají jednotlivá místa následující význam.

Pozice 1. O to jde
Pozice 2. Toto ta karta neznamená
Pozice 3. Toto ta karta znamená
Pozice 4. Tam nás to zavádí, k tomu je tato zkušenost dobrá


Verzi čtyři můžeme použít ve složitých životních obdobích. Pak se nabízí tato varianta. V tomto případě otázka zní jasně: „Co je teď důležité?“ potom vám Tarot prozradí další krok.

Pozice 1. Výchozí bod. Na tomto místě teď stojíte
Pozice 2. To není v tomto okamžiku důležité. O to se teď starat nemusíte.
Pozice 3. To je teď důležité. Tímto směrem se musíte dát. To musíte učinit. To musíte uznat nebo brát v úvahu
Pozice 4. To je vaše následující zkušenost. Tam vás chce vést vaše vyšší Já. To vás vede k dalšímu kroku.


Výklad na pět karet

Diamant

  2  
4 1 5
  3  

Výklad, který můžeme použít na jakékoliv téma.

Pozice 1. Současná situace
Pozice 2. Co je zjevné, to co víme.
Pozice 3. O čem nevíme, co je skryté
Pozice 4.  Minulost, to tomu předcházelo
Pozice 5. Výsledek, k čemu to spěje.

 

Sebepoznání

Trochu složitější kombinační výklad. Tento typ výkladu vychází z hlubinné psychologie a z ezoterních nauk.

    5    
3  

  2
  1   4  

Pozice 1. Symbolizuje tazatele, tedy ne jeho ego, ale jeho vnitřní podstatu. Je to takový obraz sama sebe.

Pozice 2. Tato karta, je kartou vývoje. Dalo by se říci i kartou nevědomí. Zde je zobrazeno psychické dědictví, tedy to co je pro něj v současné době důležité.

Pozice 3. Tato karta znamená tu část sebe sama, kterou tazatel nezná. Jeho vlastní stín. Zde jsou obsaženy ty zkušenosti, které jsou odsouvány a potlačovány. Tato karta může být pro výklad a sebepoznání klíčová.

Pozice 4. Tato karta označuje tu část tazatelovi duše, které on sám nerozumí. Ačkoliv se s ní denně setkává.

Pozice 5. Je vyjádřením aktuální podoby kosmického vědomí, která působí na tazatele. I tato karta se týká přítomného životního úkolu. Též lze kartu chápat jako vyjádření duchovního cíle.


Výklad na šest karet

Partnerský výklad


Můj oblíbený výklad na partnerské vztahy. V základu je to výklad na šest karet. Můžete je táhnout sami, nebo pokud jsou přítomni oba partneři, můžou své karty táhnout střídavě oba. I Vy můžete zaujmout pozici klientova partnera, a táhnout za něho.

V rozšířené podobě je to výklad na devět karet. Zde je výklad rozšířený o perspektivu vztahu.

Partner

Já/Klient

1A 1B
2A 2B
3A 3B

Partner B

Perspektiva C

Já nebo
klient B
1B 3C 1A
2B 2C 2A
3B 1C 3A

Pozice 1B. Jak vidím já partnera/ partnera klienta
Pozice 2B. Jak vidí partner, /partner klienta sám sebe
Pozice 3B. Jak on vidí ten vztah

Pozice 1A. Jak vidí mě můj partner/ partner klienta
Pozice 2A. Jak vidím sama sebe/ jak vidí sám sebe klient
Pozice 3 A. Čím pro mě, /pro klienta, ten vztah je

Pozice 1C. Přítomnost vztahu
Pozice 2C. Blízká budoucnost vztahu
Pozice 3C. Vzdálenější budoucnost vztahu


Výklad na sedm karet

Rozhodnutí

 

 

 

5

 

 

1

 

 

3

 

 

7

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Tarot nás nemůže zbavit nutnosti se rozhodovat, nýbrž osvětluje pouze dosah témat, souvisejících s otázkou. Proto není tato hra vhodná v tom případě, když odpověď na otázku zní „ano“, nebo „ne“. Spíše ukazuje dvě možnosti cesty a tazateli přenechává rozhodnutí mezi nimi.

Pozice 7. Poskytuje názorné zobrazení pozadí problému nebo postoje, který tazatel zaujímá.
Pozice 3, 1, 5
Tyto karty ukazují chronologicky v tomto pořadí, co nastane, když učiníte X
Pozice 4, 2, 6
Tyto karty ukazují chronologicky v tomto pořadí, co nastane, když učiníte Y


Cesta

1

2

7

3

6

4

5

Výklad, který nám radí, jak se v určité situaci chovat, abychom dosáhli toho, co si přejeme. První karta nám zároveň ukáže, jsou-li naše cíle reálné a dobré. Správná otázka v tomto výkladu by měla znít asi takto: "Co mám udělat (jak se zachovat), abych dosáhl/a toho a toho?"

Levý sloupec: dosavadní chování
Pravý sloupec: návrhy pro budoucí chování

Pozice 1. Toho lze dosáhnout. O to jde. To jsou příležitosti a rizika, související s položenou otázkou.

Pozice 2. Vědomé stanovisko. Co tazatel zamýšlel, z čeho doposud vycházel. Myšlenky, rozumové důvody. Představy, úmysly, způsob chování, který má tazatel „v hlavě“. Racionální jednání.

Pozice 3. Nevědomý postoj. Přání, touhy, naděje a obavy, které nosí tazatel „v srdci“. Co tazatel cítí nebo dosud pociťoval.  Emocionální jednání.

Pozice 4. Vystupování navenek. Jak tazatel působí na jiné, jaký dělá dojem. „Fasáda".

Pozice 5. Postoj navenek. Jak by tazatel měl vystupovat, co by měl učinit a dát najevo.

Pozice 6.  Emocionální postoj. Upozornění, kterým pocitům by se měl tazatel otevřít. Návrh emocionálního jednání.

Pozice 7. Vědomé stanovisko. Návrh nového náhledu na věc. Návrh pro racionální postup.


Výklad na deset karet

Keltský kříž

 

3

 
5 6
 

4

 
10
9
8
7

Keltský kříž je nejznámější vykládací metoda, která se mimoto dochovala z dávných časů. Jako univerzální hra se hodí pro jakékoliv otázky, ale hlavně ke zkoumání trendů. Osvětlení nějakého pozadí, předvídání nebo zkoumání příčin. Pokud si někdy nejste jisti, kterou hru nejlépe zvolit, můžete se vždy rozhodnout pro Keltský kříž.

Pozice 1. O to jde, podstata otázky.
Pozice 2. Ta ji kříží, napomáhá nebo blokuje.
Pozice 3. To je nám známo, to co lze rozpoznat
Pozice 4. To nám zatím známo není, na tom to může spočívat
Pozice 5. To bylo předtím, minulost
Pozice 6. Blízká budoucnost, která možná právě začíná.
Pozice 7. Tazatel, jeho osoba.
Pozice 8. Okolí, místa a osoby v tazatelově blízkém okolí. Vlivy okolí.
Pozice 9. Tazatelovy naděje a obavy
Pozice 10. Tam to vede, výsledek