Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Kineziologie One Brain

Při mé práci s klienty jsem se setkávala s řešením různých problémů. Ať už v osobním životě, profesním či v oblasti zdraví. Docela hodně jsem přemýšlela, jak pomoci mým klientům víc než jen rozborem pomocí karet či astrologie. Sice poznání a pochopení je důležité k vyřešení problému, ale někdy je toho potřeba udělat více. Pak jsem se osobně setkala při řešení mých problémů s metodou Kieziologie One Brain a u mě způsobila malé…tedy spíš velké zázraky. Po té jsem hodně mých klientů začala posílat k různým kineziologům a vždy se úspěchy dostavili velmi rychle. V tomto období jsem začala kineziologii studovat u facilitátorky  Ing.Lady Řihové v Brně.

Kineziologie - One Brain
 je metoda, ve které terapeut prostřednictvím jednoduchého svalového testu může komunikovat s klientem nejen ve vědomé rovině, ale naváže kontakt i s jeho podvědomím. Dostane se tak ke starým nepříjemným a často traumatizujícím zkušenostem klienta v emocionální a mentální rovině (tzv. energetickým blokům), které se mohou později stát příčinou i zdravotních problémů. Díky této technice terapeut může s těmito bloky pracovat. Kineziologický test pomůže terapeutovi najít v psychice klienta staré nefunkční vzorce, které používá nevědomě na základě někdy i dávno prožitých situací, které dosud ovlivňují jeho pocity, mysl a nakonec i fyzické tělo. Tyto vzorce pak při odblokování se uvolní a nahradí novými, zdravými. Kineziologie navozuje rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální a duchovní.

Kineziologie - metoda One Brain tak pomáhá dosáhnout zlepšení zdraví a psychické pohody. Někdy je úleva okamžitá, její účinek se projeví velmi rychle, někdy může trvat i několik týdnů, než se účinek odblokování projeví a než klient pozná změnu ve svém životě. Někdy je problém hluboký a je třeba pracovat vícekrát, v kratším nebo delším časovém horizontu

Filozofie One Brain (kineziologie) je jednoduchá, jejím úkolem je:

odstranit neúměrný stres projevující se v různých životních situacích


obnovit vlastní volbu ve svém jednání a chování motivovanou naplněním svých potřeb, přání a životních cílů


stát se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe a svůj život odpovědnost

Název metody ONE BRAIN ("jednotný mozek") je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy jeho pravá a levá hemisféra dokonale a vyváženě spolupracují.

Levá mozková hemisféra je spojena s logickou části myšlení, je tam tzv. lineární a kauzální myšlení, je spojována s jednoduššími matematickými úkony, vnímáním času a také ukládá do paměti situace spojené se stresem.  

Pravá mozková hemisféra má naopak spojení s tím, co nazýváme intuicí, bezčasovostí,  spojení s všemi formami tvořivosti – např. s hudebními a výtvarnými schopnostmi, spojení s tzv. vyšší matematikou. Na rozdíl od levé nezná strach.

Předpokládá se, že když má jedinec jakýkoliv problém, jde o špatnou komunikaci mezi levou a pravou mozkovou
hemisférou, která byla způsobena strachem, bolestí nebo strachem z bolesti. Tento blok je možno korekcemi odstranit a znovu nastolit Jednotný mozek.

Při nesprávné komunikaci pravé a levé hemisféry mozku se může projevit dyslexie nebo dysgrafie a všechna další dys..., neboť mozek ve stresu funguje při psaní, čtení, počítání  jen na nepatrný zlomek jeho kapacity. Tzv. limbický systém (část mozku spojená s emocionálními prožitky) každou přicházející informaci, zkušenost, zážitek srovnává s předchozími zkušenostmi. Pokud ji vyhodnotí jako ohrožující, dojde k reakci, kdy se odpojí velký mozek. Ten je zodpovědný za myšlení – zpracovává v průběhu minuty tisíce jednotek informací. Je to část našeho mozku, která myslí, analyzuje, syntetizuje,  řeší problémy, zvládá množství komplikovaných úkolů. Zde probíhají procesy, které umožňují mluvit, učit se, psát atd. Aby tato část mozku mohla dobře pracovat, potřebuje mít možnost pracovat a tu nemá, dojde-li k pocitu ohrožení na emocionální rovině ( např. ztráta sebehodnoty při šikaně, despotickém jednání ve škole, rodině nebo zaměstnání…) nebo k situacím, které jsou vyhodnoceny jako ohrožení života.

Jistě znáte sami řadu dospělých lidí, kteří si pletou levou a pravou ruku – typický projev dyslexie, nebo víte o lidech, kteří i ve známém městě zabloudí. Tito lidé mají často vysokou inteligenci, ale přesto jim dělá problémy naučit se číst nebo psát, protože je k tomu třeba zapojit současně obě poloviny mozku, jejichž komunikace je zablokována v důsledku minulého stresu.

Na stejném principu emocionálního stresu vzniká např. strach z mluvení, tréma, zadrhávání v řeči, strach z jízdy autem, neschopnost porozumět různým návodům k obsluze přístrojů.........ale i mnohé zdravotní problémy jako je např. svírání a bolest žaludku, špatné dýchání, svalové blokády atd.
Vlivem prožitého stresu dochází jednoduše k přerušení toku energií v mozku, následně ke vzniku situace, kdy jednotlivé hemisféry vzájemně nespolupracují.    

Pomocí metody ONE BRAIN lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a následně odstranit strach či bolest ze vzpomínek na danou situaci.
Vše probíhá při plném vědomí klienta hledá situaci, která zobrazí chybný emocionálně mentální vzorec, který klient v životě a stresujících situacích nevědomě používá a v této situaci na odblokování pracuje. Nejedná se o hypnózu ani regresi do minulých životů.

Metoda ONE BRAIN je jemná a účinná. Pochopení příčiny problému, se kterým klient terapeuta navštíví, a následné odblokování umožní výrazně zmírnit potíže, mnohdy i zbavit se letitých omezení. Odstranění blokády vytvoří jednotu mezi rovinami mysli, pocitů a těla a nastolí rovnováhu v energetickém systému. Uvolněním energetického toku se pak obnoví samoléčící schopnost těla. Technika One Brain může být použita u lidí různého věku, osob s nejrůznějšími zdravotními problémy, u těhotných žen i malých dětí.

S jakými problémy kineziologie může pomoci:

poruchy učení u dětí, ale i dospělých – tyto  poruchy se totiž projevují v běžném životě i po skončení vzdělávání


potíže v komunikaci – zadrhávání v řeči, koktání, červenání, strach mluvit před cizími lidmi nebo na veřejnosti

nesoustředěnost, bolesti hlavy, tréma, nespavost, hyperaktivita u dětí

strachy a fobie, problémy s agresivitou

potíže se sebedůvěrou, nízké sebevědomí

stres z určitých životních situací, překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo smrt blízkého člověka

závislosti

řešení obtíží ve škole, mateřské škole nebo v zaměstnání

vztahové problémy: partnerské, mezi rodiči a dětmi a všechny další

zdravotní potíže mají svou psychickou podstatu (i lékaři přistoupili na psychosomatické souvislosti u některých onemocnění). Příčiny například alergie, astmatu, obezity, opakujících se infekcí, bolestí v zádech a mnoha dalších chorob nacházíme na emocionální rovině nebo v mysli člověka. Kineziologie pomáhá klientovi je objevit a při odblokování odstranit. V mnoha případech může odblokování zdravotní problém odstranit nebo usnadnit jeho léčení.