Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Tarot ve věku Vodnáře

O minulosti a původu Tarotu bylo již mnoho napsáno. A stejně, se s jistotou zřejmě už nikdy nedozvíme, odkud přichází a ani kdy vzniknul. Teorií o jeho původu je mnoho. Viz. Historie Tarotu. V tomto článku se chci zaměřit na historii a zejména budoucnost Tarotových karet z trochu jiného úhlu pohledu. Ať už jsme zastánci jakékoliv teorie o jeho původu. Tak s jistotou víme jediné, že jeho vznik spadá do období Věku Ryb.

Věk Ryb začal přibližně před dvěma tisíci lety a je považován za nejtemnější a nejtěžší období, protože se nachází v nejspodnější části spirály Platonského roku. Pro věk Ryb byla charakteristická existence vnější autority. Člověk věřil a podřizoval se autoritám, které představovali např. církev (papež, náboženská dogmata atd.), různí guruové a duchovni vůdci, politici, generálové, představitelé sociální komunity a konečně Bůh jako vnější síla, která soudí dobro a zlo. Člověk mohl sice hledat duchovní pravdy, ale často tajně (vzpomeňme alespoň: Templáře, Rosekruciány, Svobodné zednáře, Řád iluminátů, Golden Dawn, Opus dei….). Člověku nebylo dovoleno, aby se otevřeně vyjadřoval, aniž by se vystavoval pronásledování, zesměšnění a kritice. Ryby byly obdobím duality. Znamení Ryb bývá zobrazováno v podobě dvou ryb obrácených opačných směrem. Jinou stránkou dualitního myšlení byla představa dobra a zla. Boha a ďábla. Pro Ryby byl typický smysl pro řád a jeho zachování. Dualita se projevovala i v pohledu na muže a ženu. Byli pokládání za dva různé živočišné druhy. Muž byl vyšším a žena nižším tvorem. Tak byl ve Věku Ryb zachován patriarchát a Bůh byl bez jakýchkoliv debat muž. Dualita existovala rovněž ve vztazích mezi mužem a ženou, odtud „posvěcená“ versus“profánní“ láska. Duchovnost byla vznešená, sexualita nízká.

V současné době se nacházíme v přechodném období mezi Věkem Ryb a Věkem Vodnáře. V tomto období je potřeba, abychom poznali schopnosti své duše, svého vědomí a své nitro prozářili světlem a láskou, abychom se přiblížili své božské podstatě. Ve Věku Vodnáře se lidé budou muset spoléhat na své Já. Na vlastní znalosti a názory, na svou vnitřní sílu. Bůh již není vnější oddělená bytost nebo síla, ale podstata samotné lidské bytosti. Nejsme souzeni všemohoucí nadřazenou bytostí, soudíme sami sebe. Ježíš nám to řekl již před 2000 lety. „My všichni jsme Bohové" a „Otec a já jsme jedno". Budeme žít v harmonii s naším fyzickým tělem, které nebude považováno na něco podřadného, ale bude vnímáno jako božské vyjádření naší pozemské existence v souladu s Božím obrazem a Jeho podobou. Sexualita bude integrální součástí lidské bytosti; nikoli nástrojem hříchu, ale možností vyjádřit niterné pocity lásky a radosti. V tomto přechodném období ustupuje i snaha o zachování řádu, charakteristická pro Ryby, která vyvrcholila nacismem druhé světové války a která končí válkou ve Vietnamu. Věrnost už není zachovávána vnější autoritě, jako je armáda, vláda, církev nebo panovník, ale vlastnímu svědomí. Vodnářský ideál vlády budou zosobňovat lidé, kteří se skutečně budou řídit svým svědomím. Teoretickou samovládou je demokracie a socialismus, ovšem stále v nich převládají totalitní praktiky, byrokracie a autoritářství. Ve vodnářském pojetí je Bůh všudypřítomný, existující doslova v každé buňce. Rovněž není za potřebí ďábla, na kterého by se daly svést špatné skutky, protože vodnářská mentalita se orientuje především na vlastní odpovědnost. Lidé budou schopni dosáhnout Boha přímo, protože Bůh je v každém z nás.

Jen pro lepší pochopení nové věku vždy uvádím nástup éry hippies. Jejich ideálem byla svoboda, nechtěli poslouchat vládu, církev a jiné instituce. Chtěli ukázat, že mír a svoboda jsou ty nejcennější věci, které máme. Nikdo nemá právo říkat lidem, co mají dělat. Žádný člověk není víc, než jiný. Vskutku vodnářské myšlenky. Já sama kdysi propadla módě hippies a mé dospívání ovlivnili muzikanti jako Janis Joplin, Jimi Hendrix nebo Doors. Co na tom že jsem dospívala až pár let po zlaté éře hippis? Myslím, že odkaz hippies je stále živý. Takže na tomhle místě nemohu opomenout Formanův oskarový film Vlasy a jeho úvodní píseň:

VODNÁŘ - HAIR

Když je Měsíc v sedmém domě
A Jupiter je v konjunkci s Marsem
Mír bude vést planety
a láska bude vést hvězdy

Tohle je úsvit věku Vodnáře
Věku Vodnáře
Vodnář
Vodnář

Harmonie a porozumění
Sympatie a překypující důvěra
Žádné další klamy a posměchy
Zlaté žijící visionářské sny
Mystická křišťálová odhalení
A opravdové osvobození myslí

Vodnář
Vodnář

Když je Měsíc v sedmém domě
A Jupiter je v konjunkci s Marsem
Mír bude vést planety
a láska bude vést hvězdy

Tohle je úsvit věku Vodnáře
Věku Vodnáře
Vodnář
Vodnář

Na rozmezí těchto dvou věků se mění styl komunikace. Hromadným komunikačním prostředkem byl ve Věku Ryb tisk na papír (pro jehož výrobu je potřeba mnoho vody), který si nejprve přivlastnila vláda, církev a posléze velké monopolní podniky. Pro Věk Vodnáře je příznačná komunikace éterem, televize, rozhlas, telefon. Tohle se i bude nadále měnit. Stane se stále běžnějším mimosmyslové vnímání, jako je telepatie, spirituální spojení apod. Ve Věku Ryb byla hlavním dopravním prostředkem k objevení „nových světů“ loď. Ryba je vodní znamení. A dnes na počátku Věku Vodnáře používáme k objevování „nových světů“ vzduch a vzdušná plavidla. Začalo to vzducholodí, přes první dvojplošníky až po dnešní raketoplány a satelity

A ve výčtu změn můžeme pokračovat: technická revoluce, sexuální revoluce a nové objevy medicíny. Rozvoj psychologie a psychiatrie. Fyzika, která je brána jako vědní obor, už spíše začala potvrzovat, že věci mezi nebem a zemí nejsou jen pouhé výmysly chorých mozků. Hnutí gayů, feminismus, transsexuálové, otevřené přiznání se k bisexualitě stejně jako přiznání k homosexualitě, i to je vodnářské. Sexualita již není chápána jako něco nízkého oproti duchovnosti. Sex je součástí lásky a nikoliv jejím protipólem. Zvýšil se zájem i o oblast esoteriky a duchovního růstu. Mnohonásobně se zvýšil počet vydávaných knih na tato témata. A když teď někdo řekne, že má potřebu si zajít ke kartářce, už se nad tím nikdo ani nepozastaví. A opět bychom mohli ve výčtu změn od středověku, přes renesanci až po dnešek pokračovat dál a dál. Co napadne vás?

Takže teď byste se mohli ptát, kde je to tarotové téma? Ale jak víme, vše souvisí se vším. Z tohoto výčtu rozdílů je patrné, že se změny musí projevit ve výkladech i na samotné formě Tarotových karet.  Často jsem se sama sebe při studiu Tarotu i při výkladech ptala. Jak změna věku ovlivní Tarot? Když jeho symboly, které byli vytvářeny ve Věku Ryb, jsou poplatné do určité míry i té době. Jsou často ryze dualistické. Době, kdy byl jediný Bůh, kdy církev byla autoritou. Kdy žena měla jenom dvě volby být dobrou matkou a manželkou nebo byla považována za „špatnou“ Kdy sexualita byla potírána a brána jako nástroj ďábla. V podstatě mě k napsání tohoto článku vybičovalo prohlášení jednoho mladého muže, který mi na přednášce řekl, že: „Významy karet se předci nemohou měnit!!!“Já říkám, že určitě ano. Významy Tarotových karet se určitě posouvají, zjemňují se, a často jsou i mnohem tolerantnější k významům, které by byli před 100 let pouze negativního významu. U některých karet je posun větší u některých menší. Také určitě přibylo mnoho nových významů.

Že ne? Můžeme zkusit některé karty jen tak namátkou projít.

Při kartě 0 Blázen se mi vždy vybavuje pohádka O hloupém Honzovi. A všichni víme, že hloupý vůbec nebyl a také si z dětství pamatujeme, jak dobře dopadl. Nepřipomíná vám to dnešní „Americký sen“? Co byli a jak začínali Steve Jobs, Bill Gates dokonce i Barack Obama. A také přesně víme, kam to dotáhli. Takže se často může stát, že při výkladu doporučím, aby se tazatel do svého projektu opravdu pustil.

Ještě zajímavější je klasické, duální pojetí Věku Ryb pro karty III Císařovna a kartu IV Císař. Stejně tak II Velekněžka a V Velekněz. Dualita pro Vodnáře již nemá význam. Co se očekávalo od ženy? Jaká byla očekávání u mužů? Kdo býval velekněz? A kdo byla velekněžka? Ve Věku Ryb bychom mohli být buď člověkem božím, tedy zbožným mystikem v žíněné košili přebývajícím v poustevně na hoře. Nebo mužem činu, válečníkem, králem, rytířem později podnikatelem či vědcem. Mohly bychom být buď ženou dobrou, jeptiškou žijící v celibátu, či bohabojnou manželkou a matkou. Anebo běhnou, majetnou kurtizánou či bídnou běhnou. Pro Vodnáře se ztrácí tyto rozdíly. Dnes je běžné, že ženy jsou na významných pozicích. Muži na mateřských dovolených. Dnes nemusí být žena přímo jeptiška, aby plnila boží dílo na zemi. Také si vzpomeňme na evangelické reverendky. Ženatí kněží nejsou už u některých církví takovou výjimkou. Vše se prolíná. Východní nauky nás naučily něco o jin a jang. A C. G. Jung to doplnil o Anima-Animus (Personifikace ženské povahy v nevědomí muže (anima) a mužské povahy v nevědomí ženy (animus). Tato psychická dvojpohlavnost odpovídá biologické skutečnosti, že je to větší počet mužských (ženských) genů, který rozhoduje při určování mužského (ženského) pohlaví. Menší počet genů opačného pohlaví se zdá vytvářet charakter opačného pohlaví, který však v důsledku své podřízenosti zůstává obvykle nevědomí)atd.

A která kartářka by vám před 100 lety i dříve řekla u karty VIII Síla, že máte například provozovat adrenalinové sporty a pustit se do všech sportovních aktivit. Protože kdysi o endorfinech nevěděli vůbec nic. A tato karta má silný sexuální podtext.

Pojďte se zamyslet společně například nad kartou XV Ďábel. Při představě, že by přišla na výklad karet žena, matka od rodiny a padla by ji na důležité pozici karta XV Ďábel. Příklad třeba před sto lety. Jaké by asi dostala doporučení.? Možná něco ve stylu aby se vystříhala všem pokušením, před vášnivými zápletkami. A pár set let dříve, by možná byla předána exorcistovi. Dnes často u těchto vyčerpaných žen, kartu Ďábla, vidím jako nabádání k tomu aby si trochu začaly užívat a vnesly vášeň do života. Samozřejmě jsou tu i jiné aspekty této karty jako drogové závislosti a závislosti vůbec. To jsou věci také celkově nové.

A co taková karta XVIII Luna? Dříve byste dostali například varování před tím, že ztrácíte cestu v temnotě, nebo že vás čeká bolestné rozhodnutí. Zřejmě by vás žádná kartářka nevarovala před nemocemi pohlavních orgánů nebo psychickými problémy jako jsou deprese. Kdy byli před 200 lety Sigmund Freud a C. C Jung?

Takto si v tomto duchu můžete sami probrat všech 78 karet Tarotu. Určitě najdete změny, posuny a nové významy také. Není účelem tohoto článku tu vypsat, všechny tyto změny, které přichází z „novým věkem“, to by vydalo na celou knihu. Samozřejmě platí stále klasické významové pojetí. Ale abychom se jako kartářky a kartáři nestali rigidními, musíme vnímat veškeré změny ve společnosti. Nezůstat oklestěni pouze zavedenými významy. Být otevřeni všem možnostem, které současný věk nabízí. Někdy stačí úplně náš „selský rozum“ ale hlavně naše intuice. A často platí, to první co nám přijde, je to správné, i v případě, že vám to význam hned dávat nemusí. Zkuste hledat významy tarotových karet v nových souvislostech. Budoucnost Tarotu je zřejmě taková, že pomezí věků přežije. A z největší pravděpodobností bude užitečnou pomůckou k sebepoznání stále většího okruhu lidí. Symboly budou stále stejné, jen je trochu zmodernizujeme a obohatíme o nové významy. V podstatě se Tarot stává mnohem přesnějším nástrojem k diviniaci i k poznání své duše, než byl kdy předtím.

PaMel